Song lyrics, Album lyrics, Lyrics
Lyrics, Song
Album-lyrics.net Whole album lyrics of your favorits artists

Our partners

  

 
Web album-lyrics.net

Artist Bamboo
Song lyrics Hudas from As The Music Plays album.

pag sila'y nagiinumang masaya
bakit sa lupa magulo
pag silay nagtatawanang malakas
tinatawanan lang tayo

di kaya isang tropa lang sila?
ang demonyo, san pedro at ang diyos?

tinatawanan lang ni hudas
tinatawanan lang ni hudas
ako't ikaw, tayong lahat

balita ko'y may nagaway sa inyo
dahil ba sa penoy at balot?
nagdebate, nagtalo
kung sinong tama't totoo
pinagawayan si jawo

kung sana ay mamulat ang matang dilat
nagiisa lang naman ang diyos

tinatawanan lang ni hudas
tinatawanan lang ni hudas
ako't ikaw, tayong lahat

tinatawanan lang ni hudas
tinatawanan lang ni hudas
tinatagayan lang ni hudas
si satanas
na dating diyos na


Recommended links   E-mail webmaster   screensavers