Song lyrics, Album lyrics, Lyrics
Lyrics, Song
Album-lyrics.net Whole album lyrics of your favorits artists

Our partners

  

 
Web album-lyrics.net

Artist Disney
Song lyrics Skala Og Arpeggio from Various Songs album.

Marie:
Do-mi-so-do
Do-so-mi-do
Hvis musiik og sang skal være rigtig god
Må man lære skala og arpeggio
Vil du synge som en Carmen eller Figaro
Øv dig så i skala og arpeggio

Toulouse:
Vil vi være rigtig med på noderne
Må vi bruge poterne og hovederne
Do-mi-so-mi
Do-mi-so-mi
Før du kan bli' go'
Må du spille skala og arpeggio

Marie: Do-mi-so-do

Duchess, Marie & Toulouse:
Do-mi-so-do
Do-so-mi-do
Do-mi-so-do
Do-so-mi-do
Først er det lidt kedeligt det kan I tro
Men en dag vil skønne toner blomstre, gro
Er du smart så øver du dig tit i fred og ro
På at lære skala og arpeggio


Recommended links   E-mail webmaster   screensavers