Song lyrics, Album lyrics, Lyrics
Lyrics, Song
Album-lyrics.net Whole album lyrics of your favorits artists

Our partners

  

 
Web album-lyrics.net

Artist Enya
Song lyrics Athair Ar Neamh from The Memory Of Trees album.

Athair ar Neamh. Dia linn
Athair ar Neamh. Dia liom
m'anam, mo chroi, mo ghloir,
moladh duit, a Dhia.

Fada an la, go samh
Fada an oich', gan ghruaim,
aoibhneas, athas, gra,
moladh duit, a Dhia

Moraim thu o la go la.
Moraim thu o oich go hoich'

Athair ar Neamh, Dia linn
Athair ar Neamh, Dia liom
an ghealach, an ghrian, an ghaoth,
moladh duit, a Dhia.


Recommended links   E-mail webmaster   screensavers