Song lyrics, Album lyrics, Lyrics
Lyrics, Song
Album-lyrics.net Whole album lyrics of your favorits artists

Our partners

  

 
Web album-lyrics.net

Artist Freestyle
Song lyrics Paano from I Wanna Get Close album.


Yakap, yakap ko siya dahil
Luha'y dagling dadaloy
Ngunit paano ko sasabihin ito

Puso'y tiyak na masusugatan
Kaya ba niya'ng maunawaan
Pa'no ko sasabihin ito

Ayaw ko mang saktan
Ang kanyang damdamin
Ngunit kailangan malaman
Puso'y kumakaba
Sana'y matapos na
'Di makapag-umpisa
Ngunit kahit nais ko mang pilitin
'Di na kayang ibigin
Pa'no ipadarama sa iyo sinta
Na puso'y ari na ng iba (woo..)

Labis na pinagdaramdam
Bakit sa 'kin pa manggagaling
Paano ko sasabihin ito

Ayaw ko mang saktan
Ang kanyang damdamin
Ngunit kailangan malaman
Puso'y kumakaba
Sana'y matapos na,
'Di makapag-umpisa, wo..
Ngunit kahit nais ko mang pilitin
'Di na kayang ibigin
Pa'no padarama sa iyo sinta
Na puso'y ari na ng iba (woo..)
Paano, pa'no ko sasabihin
Pa'no ko sasabihin (7x, fade)


Recommended links   E-mail webmaster   screensavers